המומחיות של מרכז סולחה
בכשרות ורגישות תרבותית בגישור, בוררות, ופתרון קונפליקטים

המומחיות של מרכז סולחה בכשרות ורגישות תרבותית בגישור, בוררות ופתרון קונפליקטים

במרכז סולחה נוכל לסייע לכם
במספר תחומים:

גישור כוללני רגיש
וכשיר תרבות 

גישור גירושין

בוררות בארגונים
ובין ארגונים

סדנאות והרצאות

גישור כוללני רגיש וכשיר תרבות
 •

גישור כוללני רגיש וכשיר תרבות
 •

ארגון صلحه – סולחה – SOLLHA, מקיים ומבצע שירותי גישור
רגיש וכשיר תרבותית במגוון קונפליקטים, סכסוכים, מתחים
ותביעות בין אנשים המגיעים מתרבויות אתניות שונות. הן אלו
אשר פונים באופן ישיר, והן אלו אשר מופנים באמצעות בתי המשפט
ובתי הדין השונים במדינת ישראל. המיקוד בהליכי
גישור פרטני כשיר ורגיש תרבותית, הוא בטיפול בסכסוך,
מתיחות והעדר הסכמה, שנובע בעיקר לאור העדר אימון,
חשדנות ומתיחות שנובעים משוני תרבותי ואתני בין הצדדים
המעורבים. גישור זה מחדד את השוני והבנת האינטרסים
והצרכים בין הצדדים, שפחות נראים ומורגשים לצד השני
שמגיע מתרבות אחרת, שונה וזרה לצד השני.      

ארגון صلحه – סולחה – SOLLHA, מקיים ומבצע שירותי גישור רגיש וכשיר תרבותית במגוון קונפליקטים, סכסוכים, מתחים ותביעות בין אנשים המגיעים מתרבויות אתניות שונות. הן אלו אשר פונים באופן ישיר, והן אלו אשר מופנים באמצעות בתי המשפט ובתי הדין השונים במדינת ישראל. המיקוד בהליכי גישור פרטני כשיר ורגיש תרבותית, הוא בטיפול בסכסוך, מתיחות והעדר הסכמה, שנובע בעיקר לאור העדר אימון, חשדנות ומתיחות שנובעים משוני תרבותי ואתני בין הצדדים המעורבים. גישור זה מחדד את השוני והבנת האינטרסים והצרכים בין הצדדים, שפחות נראים ומורגשים לצד השני שמגיע מתרבות אחרת, שונה וזרה לצד השני.      

גישור גירושין
 •

ארגון صلحه – סולחה – SOLLHA, מקיים ומבצע שירותי גישור בגירושין, רגיש וכשיר תרבותית בין בני הזוג. שעשויים להגיע
מתרבות ומנטליות אחרת ושונה מזו של בן זוגו. המיקוד בגישור בגירושין, הנו הבלטת האינטרסים, הצרכים וסדר העדיפויות של האישה בת הזוג, אשר שונים, פחות נראים ופחות מודעים לגבר
בן הזוג. נקודת ההנחה שאפילו בקרב בני זוג המגיעים
מתרבויות ורקעים אתניים שונים, המתח, הסכסוך ואי ההסכמה נובעים מהעדר הבנת הצרכים והאינטרסים המגדרים והאתניים השונים של כל צד. הליך גישור עם בני זוג המודע , כשיר ורגיש תרבותית, מגדרית ואתנית, מוביל לגירושין בו שני הצדדים
ובעיקר גם הילדים יוצאים זוכים ומרווחים ממנו.

ארגון صلحه – סולחה – SOLLHA, מקיים ומבצע שירותי גישור רגיש וכשיר תרבותית במגוון קונפליקטים, סכסוכים, מתחים ותביעות בין אנשים המגיעים מתרבויות אתניות שונות. הן אלו אשר פונים באופן ישיר, והן אלו אשר מופנים באמצעות בתי המשפט ובתי הדין השונים במדינת ישראל. המיקוד בהליכי גישור פרטני כשיר ורגיש תרבותית, הוא בטיפול בסכסוך, מתיחות והעדר הסכמה, שנובע בעיקר לאור העדר אימון, חשדנות ומתיחות שנובעים משוני תרבותי ואתני בין הצדדים המעורבים. גישור זה מחדד את השוני והבנת האינטרסים והצרכים בין הצדדים, שפחות נראים ומורגשים לצד השני שמגיע מתרבות אחרת, שונה וזרה לצד השני.      

בוררות רגישת תרבות עבור
ארגונים ובין ארגוניים

בוררות רגישת תרבות עבור ארגונים
ובין ארגוניים

ארגון صلحه – סולחה – SOLLHA, מקיים ומבצע שירותי בוררות
רגישים וכשירים תרבותית. בתוך מגוון קונפליקטים, סכסוכים,
מתחים, תביעות ומחלוקות בין אנשים המגיעים מתרבויות אתניות
שונות. הן אלו אשר יוזמים ופונים באופן ישיר לבוררות, והן אלו אשר
מופנים להליכי בוררות באמצעות בתי המשפט ובתי הדין השונים
במדינת ישראל. המיקוד בהליכי בוררות כשיר ורגיש תרבותית, הוא
בהסתכלות על הסכסוך, המתיחות והעדר הסכמה, שנובעים בעיקר
לאור העדר אימון, חשדנות ומתיחות שנובעים משוני תרבותי ואתני
בין הצדדים המסוכסכים. מעורבות בהליך בוררות זה מחדד את
השוני והבנת האינטרסים והצרכים בין הצדדים, שפחות נראים
ומורגשים לצד השני שמגיע מתרבות אחרת, שונה וזרה לצד השני.
מעורבות בהליך זה, מאפשר לשני הצדדים, לתת את האימון
והביטחון בבורר רגיש תרבותית, אשר יפסוק בהגינות מלאה
ומקסימאלית תוך התחשבות בצרכים ובאינטרסים הבין תרבותיים
של כל צד.  

ארגון صلحه – סולחה – SOLLHA, מקיים ומבצע שירותי בוררות רגישים וכשירים תרבותית. בתוך מגוון קונפליקטים, סכסוכים, מתחים, תביעות ומחלוקות בין אנשים המגיעים מתרבויות אתניות שונות. הן אלו אשר יוזמים ופונים באופן ישיר לבוררות, והן אלו אשר מופנים להליכי בוררות באמצעות בתי המשפט ובתי הדין השונים במדינת ישראל. המיקוד בהליכי בוררות כשיר ורגיש תרבותית, הוא בהסתכלות על הסכסוך, המתיחות והעדר הסכמה, שנובעים בעיקר לאור העדר אימון, חשדנות ומתיחות שנובעים משוני תרבותי ואתני בין הצדדים המסוכסכים. מעורבות בהליך בוררות זה מחדד את השוני והבנת האינטרסים והצרכים בין הצדדים, שפחות נראים ומורגשים לצד השני שמגיע מתרבות אחרת, שונה וזרה לצד השני. מעורבות בהליך זה, מאפשר לשני הצדדים, לתת את האימון והביטחון בבורר רגיש תרבותית, אשר יפסוק בהגינות מלאה ומקסימאלית תוך התחשבות בצרכים ובאינטרסים הבין תרבותיים של כל צד.  

הרצאות פרונטאליות בגישור בוררות, כשירות ורגישות תרבות בארגונים עסקיים ובמוסדות אקדמיים 

ארגון صلحه – סולחה – SOLLHA, מקיים ומבצע שירותי בוררות רגישים וכשירים תרבותית. בתוך מגוון קונפליקטים, סכסוכים, מתחים, תביעות ומחלוקות בין אנשים המגיעים מתרבויות אתניות שונות. הן אלו אשר יוזמים ופונים באופן ישיר לבוררות, והן אלו אשר מופנים להליכי בוררות באמצעות בתי המשפט ובתי הדין השונים במדינת ישראל. המיקוד בהליכי בוררות כשיר ורגיש תרבותית, הוא בהסתכלות על הסכסוך, המתיחות והעדר הסכמה, שנובעים בעיקר לאור העדר אימון, חשדנות ומתיחות שנובעים משוני תרבותי ואתני בין הצדדים המסוכסכים. מעורבות בהליך בוררות זה מחדד את השוני והבנת האינטרסים והצרכים בין הצדדים, שפחות נראים ומורגשים לצד השני שמגיע מתרבות אחרת, שונה וזרה לצד השני. מעורבות בהליך זה, מאפשר לשני הצדדים, לתת את האימון והביטחון בבורר רגיש תרבותית, אשר יפסוק בהגינות מלאה ומקסימאלית תוך התחשבות בצרכים ובאינטרסים הבין תרבותיים של כל צד.  

ארגון صلحه – סולחה – SOLLHA, מקיים ומבצע שירותי בוררות רגישים וכשירים תרבותית. בתוך מגוון קונפליקטים, סכסוכים, מתחים, תביעות ומחלוקות בין אנשים המגיעים מתרבויות אתניות שונות. הן אלו אשר יוזמים ופונים באופן ישיר לבוררות, והן אלו אשר מופנים להליכי בוררות באמצעות בתי המשפט ובתי הדין השונים במדינת ישראל. המיקוד בהליכי בוררות כשיר ורגיש תרבותית, הוא בהסתכלות על הסכסוך, המתיחות והעדר הסכמה, שנובעים בעיקר לאור העדר אימון, חשדנות ומתיחות שנובעים משוני תרבותי ואתני בין הצדדים המסוכסכים. מעורבות בהליך בוררות זה מחדד את השוני והבנת האינטרסים והצרכים בין הצדדים, שפחות נראים ומורגשים לצד השני שמגיע מתרבות אחרת, שונה וזרה לצד השני. מעורבות בהליך זה, מאפשר לשני הצדדים, לתת את האימון והביטחון בבורר רגיש תרבותית, אשר יפסוק בהגינות מלאה ומקסימאלית תוך התחשבות בצרכים ובאינטרסים הבין תרבותיים של כל צד.  

למידע נוסף על ההרצאות

רוצים להתייעץ עם מגשר תרבות מוסמך? השאירו פרטים

תפריט נגישות

צריכים מגשר תרבות?

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם!