סדנת שיקום והבניית האימון הארגוני והסובלנות הבין תרבותית והאתנית

לנוכח המציאות הישראלית, החברתית, קהילתית והפוליטית המפולגת, מקוטבת והמשוסעת, הדבר חודר לרבדי חיים יומיומיים ושוטפים במפגשים מתוחים, חשדניים ועוינים בין מיעוטים אתניים במדינה, הן במקומות עבודה והן מחוצה להן. הסדנה בה להגביר את האימון ההדדי, את הלכידות, להפחית מתיחות, ולהעצים את החלקים

למי הסדנה מתאימה?

ארגונים המעסיקים עובדים

אוניברסיטאות
ומכללות

מורים או תלמידים בבתי ספר

עמותות חברתיות
וקהילתיות

משרד ממשלה

ועדי עובדים

משטרה

ארגונים
עיסקיים/ פרטיים /ציבורים

מטרת הסדנה

הגברת אימון , הפחתת אווירה מתוחה, הבנה של עמדת האחר, השונה והזר,
כבוד והערכה הדדית ללא החובה בהסכמה וקבלה של עמדת ותפיסת האחר, חיפוש המשותף והמאחד

מהלך פעילות הסדנה

פעילות באמצעות קלפים של הצפת החשדנות ואי האימון ההדדי,
הבלטת השונה והלא מאחד, חידוד המחיר שמשלמים לאור העוינות והעדר הלכידות הארגונית,
החברתית והקהילתית 

התרומה והערך המוסף של הסדנה

ייעוד הסדנה בהצפת הרגשות ההדדיים המעכבים והמכבדים בין המשתפים, הפחתת חשדנות,
עוינות ואי אימון, הגברת לכידות ופתיחות אישית, פרטית ועסקית.     

אז איך מזמינים?

תפריט נגישות