סדנאות והרצאות גישור ובוררות
רגישים וכשירים תרבותית

סדנאות והרצאות גישור ובוררות רגישים וכשירים תרבותיות

דינמיקה קבוצתית של סדנאות, והפעלות
בכשירות ורגישות תרבותית בתוך הארגונים

דינמיקה קבוצתית של סדנאות, והפעלות בכשירות ורגישות תרבותית בתוך הארגונים

ארגון صلحه – סולחה – SOLLHA, מקיים ומבצע הרצאות הן פרונטאליות והן באמצעות זום – ZOOM, בכשירות ורגישות תרבותית
בגישור ובוררות. הרצאות אלו, מחדדות ומבליטות את חשיבות הכשירות והרגישות הבין תרבותית בין העובדים אשר מגיעים
מרקעים שונים בתוך הארגונים. היא מבליטה את הערך המשמעות והרב שבמגוון ובשונות. ראיית המגוון והשונות כפסיפס וכמקור
לכוח, לחדשנות וליצירתיות. מפחיתה לחצים, מתחים וקונפליקטים בתוך הארגונים ומחוצה להן, והדבר מובילה ליותר סובלנות,
פתיחות וביקורתיות בין העובדים, ומכאן לאפקטיביות, יעילות, יצירתיות, חדשנות ורווחיות ארגונית. ההרצאות נותנות כלים
ומודלים פרקטיים אשר מאפשרים תרגול ויישום הלכה למעשה בין העובדים בתוך הארגונים.     

ארגון صلحه – סולחה – SOLLHA, מקיים ומבצע הרצאות הן פרונטאליות והן באמצעות זום – ZOOM, בכשירות ורגישות תרבותית בגישור ובוררות. הרצאות אלו, מחדדות ומבליטות את חשיבות הכשירות והרגישות הבין תרבותית בין העובדים אשר מגיעים מרקעים שונים בתוך הארגונים. היא מבליטה את הערך המשמעות והרב שבמגוון ובשונות. ראיית המגוון והשונות כפסיפס וכמקור לכוח, לחדשנות וליצירתיות. מפחיתה לחצים, מתחים וקונפליקטים בתוך הארגונים ומחוצה להן, והדבר מובילה ליותר סובלנות, פתיחות וביקורתיות בין העובדים, ומכאן לאפקטיביות, יעילות, יצירתיות, חדשנות ורווחיות ארגונית. ההרצאות נותנות כלים ומודלים פרקטיים אשר מאפשרים תרגול ויישום הלכה למעשה בין העובדים בתוך הארגונים.     

הרצאות וסדנאות בכשירות ורגישות
תרבותית בהליכי גישור ובוררות

הרצאות וסדנאות בכשירות ורגישות תרבותית בהליכי גישור ובוררות

ההרצאות והסדנאות מוגשות ע"י ארגון صلحه – סולחה – SOLLHA,
ומבוססות על השילוב של היכרות מחקרית, תאורטית ואקדמית הן
בבוררות וגישור, והן בהליכים פרקטיים ברגישות וכשירות תרבותית.
ההרצאות אלו מחדדות ידע חדש וחלוצי בכשירות ורגישות תרבותית,
ידע אשר מאפשר יותר פתיחות וקבלת ביקורת בונה, ידע זה מגביר
סקרנות , ומאפשר הסתכלות חדשה על הצרכים, האינטרסים
והמניעים של הצד האחר, שמגיע מקרב תרבות אחרת ושונה.
המשתתפים בסדנאות ובהרצאות אלו, עשויים לעבור הליך שבו יהיו
פחות סטיגמתים, מנכרים ומדירים את האחר והשונה. למעשה הם
יגלו שאי ההסכמה, המתח , העדר הסובלנות והביקורתיות כלפי
האחר והשונה, מקורה בהעדר היכרות לעולם התרבותי ולמגוון
הצרכים והאינטרסים השונים. המשתתפים בהרצאות עוברים תהליך
מסקרן, בו הם יראו דווקא במגוון, באחר, ובשונה כמקור של למידה,
פתיחות, יעילות, יצירתיות, חדשנות וחשיבה מחוץ לקופסה. למעשה
ארגונים אשר מקדשים את החשיבות והערך המוסף בשונות ובמגוון
הרב תרבותי, הם ארגונים יותר מצלחים ושורדים תעסוקתית ורווחית.

ארגון صلحه – סולחה – SOLLHA, מקיים ומבצע הרצאות הן פרונטאליות והן באמצעות זום – ZOOM, בכשירות ורגישות תרבותית בגישור ובוררות. הרצאות אלו, מחדדות ומבליטות את חשיבות הכשירות והרגישות הבין תרבותית בין העובדים אשר מגיעים מרקעים שונים בתוך הארגונים. היא מבליטה את הערך המשמעות והרב שבמגוון ובשונות. ראיית המגוון והשונות כפסיפס וכמקור לכוח, לחדשנות וליצירתיות. מפחיתה לחצים, מתחים וקונפליקטים בתוך הארגונים ומחוצה להן, והדבר מובילה ליותר סובלנות, פתיחות וביקורתיות בין העובדים, ומכאן לאפקטיביות, יעילות, יצירתיות, חדשנות ורווחיות ארגונית. ההרצאות נותנות כלים ומודלים פרקטיים אשר מאפשרים תרגול ויישום הלכה למעשה בין העובדים בתוך הארגונים.     

'סולחה' עורכת סדנאות, הרצאות והפעלות של
כשירות ורגישות תרבותית בארגונים : 

'סולחה' עורכת סדנאות, הרצאות והפעלות של כשירות ורגישות תרבותית בארגונים : 

ארגונים וקהילות עסקיות וחברתיות שיש בהם מגוון ושונות במשאב האנושי, אך קיים בהם קונפליקט, מתח והעדר סובלנות. ולמעשה ארגונים אלו מתקשים להפיק ולהרוויח מהגיוון והשונות הארגונית.
ארגונים וקהילות עסקיות בהם קיים מגוון ושונות במשאב האנושי, אך קיימת בהם אווירה, של ניכור, חשדנות, והעדר לכידות בתוך הארגון.
ארגונים וקהילות הומוגניות שאין בהם כלל גיוון ושונות במשאב האנושי, אך מעוניינים ורוצים בהטמעה וקליטה עתידית של עובדים מקבוצות מיעוט מגוונות.
ארגונים שמצד אחד לא מתכננים גיוון ושונות במשאב האנושי הפנימי, אך מצד שני מעוניינים להטמיע את רעיון הגיוון והשונות בקרב קהל היעד וצרכני השירות שלהם.

מעוניינים בסדנאות וההרצאות שלנו? השאירו פרטים למטה ונחזור אליכם עם מידע נוסף או חייגו
050-6507794

רוצים להתייעץ עם מגשר תרבות מוסמך? השאירו פרטים

תפריט נגישות

צריכים מגשר תרבות?

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם!