אודות מרכז ' סולחה '
About ‘Solha’ Center
عن مركز 'صلحة'

מרכז גישור ובוררות רב תרבותי:

מרכז صلحه – סולחה – SOLLHA, מתמחה ביישוב קונפליקטים, הן ברמה האישית – פרטנית, והן ברמה הארגונית של מתחים
ועוינות הן בין המיעוט הערבי בישראל לרוב היהודי, והן קונפליקטים ומתחים בתוך האוכלוסייה הערבית. המרכז מבוסס על
הערך המוסף שבשונות ובמגוון, והן על הערכים העיקריים של סובלנות, דו – קיום והדדיות כלפי הזר, השונה והאחר. 

מרכז صلحه – סולחה – SOLLHA, מתמחה ביישוב קונפליקטים, הן ברמה האישית – פרטנית, והן ברמה הארגונית של מתחים ועוינות הן בין המיעוט הערבי בישראל לרוב היהודי, והן קונפליקטים ומתחים בתוך האוכלוסייה הערבית. המרכז מבוסס על הערך המוסף שבשונות ובמגוון, והן על הערכים העיקריים של סובלנות, דו – קיום והדדיות כלפי הזר, השונה והאחר. 

סולחה רואה בשונות כיתרון על, וכפסיפס אשר מעשיר ומפרה את העשייה והיעילות הארגונית, התעסוקתית והקהילתית. ארגון עסקי, קהילתי וחברתי אשר מצליח להטמיע ולהפנים את ראיית השונות כיתרון וכזכות עסקית. הוא ארגון אשר יוצא מהקופסה, מגלה אומץ, ועם ראייה עסקית ורווחית לטווח הארוך. ארגון אשר מטמיע את השונות והגיוון, הוא ארגון אשר מאמין ביצירתיות ובחשדנות. קיימת אפשרות שבטווח הקצר, ארגון אשר מיישם ומטמיע את רעיון ותפיסת השונות, עשוי לשמר או לרדת בהישגים וברווחים העסקיים, אך בטווח הארוך, ארגון זה ירוויח עסקית ויקצור את פירות הגיוון, השוויון והשונות במשאב האנושי. 
       
ארגונים המגונים ואחידים במשאב האנושי, לכאורה נראים מלוכדים, עם פחות קונפליקטים, מתחים ולחצים בתוך ובעשייה השוטפת הארגונית. אך בטווח הארוך, הם פחות פוריים, יצירתיים וחדשנים, והם יותר קפואים, פחות נועזים ואמיצים, ומנסים לשמר את המצב הקיים מבחינת רווחיות והישגים מקצועיים.

סולחה, מגשרת, בוררת , מייעצת, מלווה, מנחה ומתווכת הן בקונפליקטים ומתחים בין יחידים, והן בקבוצות ובתוך ארגונים ובקהילות בהן יש מפגש בין המעוט והאוכלוסייה הערבית, לבין אוכלוסיית הרוב היהודית. הן במצבי הסלמה, עוינות, מתח וקונפליקט, והן בהעדר הימצאות קונפליקט, אך קיים מתח, ניכור, חשדנות בין שתי האוכלוסיות. 

ההליך וההסכם נעשים במחירים הוגנים ושווים לכל נפש

ארגון صلحه – סולחה – SOLLHA, מקיים ומבצע שירותי גישור ובוררות רגישים וכשירים תרבותית במגוון קונפליקטים, סכסוכים, מתחים ותביעות בין אנשים המגיעים מתרבויות אתניות שונות. הן אלו אשר פונים באופן ישיר, והן אלו אשר מופנים להליכי גישור ובוררות באמצעות בתי המשפט ובתי הדין השונים במדינת ישראל. המיקוד בהליכי גישור ובוררות פרטני כשיר ורגיש תרבותית, הוא בטיפול בסכסוך, מתיחות והעדר הסכמה, שנובע בעיקר לאור העדר אימון, חשדנות ומתיחות שנובעים משוני תרבותי ואתני בין האנשים והצדדים המעורבים. גישור זה מחדד את השוני והבנת האינטרסים והצרכים בין הצדדים, שפחות נראים ומורגשים לצד השני שמגיע מתרבות אחרת, שונה וזרה לו.

סולחה יוזמת ומקיימת הרצאות, סדנאות, קבוצות והפעלות בתוך קהילות וארגונים עסקיים, באמצעותם מחזקת את ההפריה, השיח והדיאלוג הארגוני והקהילתי לחשיבות הטמענה ואימונה בחשיבות ערך הגיוון והשונות במשאב האנושי והארגוני. סולחה אף מקיימת התערבויות מעצימות בהקשר לגיוון ושונות בתוך ארגונים וקהילות שאין בהם גיוון ושונות, וזאת כהליך מקדים ומכין לקראת יישום הלכה למעשה את ערכי ורעיונות השונות, הגיוון והרגישות התרבותית.

לרוב יישום רעיון ותפיסות השוויון, השונות והגיוון במשאב האנושי והארגוני, עשוי להוביל הן למתחים, לחצים, עוינות וכעסים בקרב העובדים, והן לירידה בהכנסות וברווחיות הארגונית העסקית. על כן, ארגון 'סולחה' מלווה, מתווך, מעצים ומייעץ לארגונים אלה בתקופה משברית זו, בהקשר לכשירות, סובלנות ורגישות תרבותית בקרב העובדים ובמשאב האנושי. זאת על מנת להצליח בשלבי הקליטה והגיוון במשאב האנושי הארגוני, ומכאן להעצמת היצירתיות, החדשנות והזינוק בהישגים העסקיים והרווחים הארגונים, שהם פועל יוצא של הגיוון והשונות במשאב האנושי.

סולחה רואה בשונות כיתרון על, וכפסיפס אשר מעשיר ומפרה את העשייה והיעילות הארגונית, התעסוקתית והקהילתית. ארגון עסקי, קהילתי וחברתי אשר מצליח להטמיע ולהפנים את ראיית השונות כיתרון וכזכות עסקית. הוא ארגון אשר יוצא מהקופסה, מגלה אומץ, ועם ראייה עסקית ורווחית לטווח הארוך. ארגון אשר מטמיע את השונות והגיוון, הוא ארגון אשר מאמין ביצירתיות ובחשדנות. קיימת אפשרות שבטווח הקצר, ארגון אשר מיישם ומטמיע את רעיון ותפיסת השונות, עשוי לשמר או לרדת בהישגים וברווחים העסקיים, אך בטווח הארוך, ארגון זה ירוויח עסקית ויקצור את פירות הגיוון, השוויון והשונות במשאב האנושי. 
       
ארגונים המגונים ואחידים במשאב האנושי, לכאורה נראים מלוכדים, עם פחות קונפליקטים, מתחים ולחצים בתוך ובעשייה השוטפת הארגונית. אך בטווח הארוך, הם פחות פוריים, יצירתיים וחדשנים, והם יותר קפואים, פחות נועזים ואמיצים, ומנסים לשמר את המצב הקיים מבחינת רווחיות והישגים מקצועיים.

סולחה, מגשרת, בוררת , מייעצת, מלווה, מנחה ומתווכת הן בקונפליקטים ומתחים בין יחידים, והן בקבוצות ובתוך ארגונים ובקהילות בהן יש מפגש בין המעוט והאוכלוסייה הערבית, לבין אוכלוסיית הרוב היהודית. הן במצבי הסלמה, עוינות, מתח וקונפליקט, והן בהעדר הימצאות קונפליקט, אך קיים מתח, ניכור, חשדנות בין שתי האוכלוסיות. 

ההליך וההסכם נעשים במחירים הוגנים ושווים לכל נפש

ארגון صلحه – סולחה – SOLLHA, מקיים ומבצע שירותי גישור ובוררות רגישים וכשירים תרבותית במגוון קונפליקטים, סכסוכים, מתחים ותביעות בין אנשים המגיעים מתרבויות אתניות שונות. הן אלו אשר פונים באופן ישיר, והן אלו אשר מופנים להליכי גישור ובוררות באמצעות בתי המשפט ובתי הדין השונים במדינת ישראל. המיקוד בהליכי גישור ובוררות פרטני כשיר ורגיש תרבותית, הוא בטיפול בסכסוך, מתיחות והעדר הסכמה, שנובע בעיקר לאור העדר אימון, חשדנות ומתיחות שנובעים משוני תרבותי ואתני בין האנשים והצדדים המעורבים. גישור זה מחדד את השוני והבנת האינטרסים והצרכים בין הצדדים, שפחות נראים ומורגשים לצד השני שמגיע מתרבות אחרת, שונה וזרה לו.

סולחה יוזמת ומקיימת הרצאות, סדנאות, קבוצות והפעלות בתוך קהילות וארגונים עסקיים, באמצעותם מחזקת את ההפריה, השיח והדיאלוג הארגוני והקהילתי לחשיבות הטמענה ואימונה בחשיבות ערך הגיוון והשונות במשאב האנושי והארגוני. סולחה אף מקיימת התערבויות מעצימות בהקשר לגיוון ושונות בתוך ארגונים וקהילות שאין בהם גיוון ושונות, וזאת כהליך מקדים ומכין לקראת יישום הלכה למעשה את ערכי ורעיונות השונות, הגיוון והרגישות התרבותית.

לרוב יישום רעיון ותפיסות השוויון, השונות והגיוון במשאב האנושי והארגוני, עשוי להוביל הן למתחים, לחצים, עוינות וכעסים בקרב העובדים, והן לירידה בהכנסות וברווחיות הארגונית העסקית. על כן, ארגון 'סולחה' מלווה, מתווך, מעצים ומייעץ לארגונים אלה בתקופה משברית זו, בהקשר לכשירות, סובלנות ורגישות תרבותית בקרב העובדים ובמשאב האנושי. זאת על מנת להצליח בשלבי הקליטה והגיוון במשאב האנושי הארגוני, ומכאן להעצמת היצירתיות, החדשנות והזינוק בהישגים העסקיים והרווחים הארגונים, שהם פועל יוצא של הגיוון והשונות במשאב האנושי.

'סולחה' עורכת סדנאות, הרצאות והפעלות של
כשירות ורגישות תרבותית בארגונים: 

'סולחה' עורכת סדנאות, הרצאות והפעלות של כשירות ורגישות תרבותית בארגונים: 

ארגונים וקהילות עסקיות וחברתיות שיש בהם מגוון ושונות במשאב האנושי, אך קיים בהם קונפליקט, מתח והעדר סובלנות. ולמעשה ארגונים אלו מתקשים להפיק ולהרוויח מהגיוון והשונות הארגונית.
ארגונים וקהילות עסקיות בהם קיים מגוון ושונות במשאב האנושי, אך קיימת בהם אווירה, של ניכור, חשדנות, והעדר לכידות בתוך הארגון.
ארגונים וקהילות הומוגניות שאין בהם כלל גיוון ושונות במשאב האנושי, אך מעוניינים ורוצים בהטמעה וקליטה עתידית של עובדים מקבוצות מיעוט מגוונות.
ארגונים שמצד אחד לא מתכננים גיוון ושונות במשאב האנושי הפנימי, אך מצד שני מעוניינים להטמיע את רעיון הגיוון והשונות בקרב קהל היעד וצרכני השירות שלהם.

למידע נוסף על ההרצאות

נעים להכיר!

נעים להכיר, אני ד״ר אלגבארייה מוחמד, מגשר, בורר, ומומחה באימון – Coaching. עובד שנים בשירות הציבורי ומרצה באוניברסיטאות ובמכללות. דוגל ומאמין בדו קיום וקיימות על בסיס שלום ושוויון בין מגוון המיעוטים השונים במדינת ישראל. אני מאמין שמגוון ובסיפס של מיעוטים אתניים, הוא מקור לעושר, לכוח, ליעילות, לחדשנות וליצירתיות.

רוב המתחים הללו הן תוצר ניתוק והעדר הבנה תרבותית, ומכאן לאי הבנת המניעים, הצרכים והאינטרסים של כל קבוצה תרבותית. ואף יותר מזה, אני מאמין מאוד, שהסכסוך הסוציו – פוליטי ערבי – יהודי, הוא ביסודו סכסוך תרבותית. הן באקדמיה והן בעבודתי הפרקטית, רכשתי כלים מאוד מתקדמים ברגישות ובכשירות תרבותית, כלים אלו שלבתי אותם בעבודתי הן כמגשר, מאמן ובורר בסכסוכים הן בין אנשים והן בתוך ארגונים.

באמצעות, מפגשים אישיים, סדנאות, הרצאות והפעלות מקצועיות, אני מבצע התערבויות מגשרות רגישות תרבות, אשר מצד אחד מפחיתים מתחים, לחצים, וסכסוכים, ומצד שני מגבירים יעילות, אפקטיביות, יצירתיות, חדשנות ורווחיות אישית וארגונית.     

נעים להכיר!

נעים להכיר, אני ד״ר אלגבארייה מוחמד, מגשר, בורר, ומומחה באימון – Coaching. עובד שנים בשירות הציבורי ומרצה באוניברסיטאות ובמכללות. דוגל ומאמין בדו קיום וקיימות על בסיס שלום ושוויון בין מגוון המיעוטים השונים במדינת ישראל. אני מאמין שמגוון ובסיפס של מיעוטים אתניים, הוא מקור לעושר, לכוח, ליעילות, לחדשנות וליצירתיות.

רוב המתחים הללו הן תוצר ניתוק והעדר הבנה תרבותית, ומכאן לאי הבנת המניעים, הצרכים והאינטרסים של כל קבוצה תרבותית. ואף יותר מזה, אני מאמין מאוד, שהסכסוך הסוציו – פוליטי ערבי – יהודי, הוא ביסודו סכסוך תרבותית. הן באקדמיה והן בעבודתי הפרקטית, רכשתי כלים מאוד מתקדמים ברגישות ובכשירות תרבותית, כלים אלו שלבתי אותם בעבודתי הן כמגשר, מאמן ובורר בסכסוכים הן בין אנשים והן בתוך ארגונים.

באמצעות, מפגשים אישיים, סדנאות, הרצאות והפעלות מקצועיות, אני מבצע התערבויות מגשרות רגישות תרבות, אשר מצד אחד מפחיתים מתחים, לחצים, וסכסוכים, ומצד שני מגבירים יעילות, אפקטיביות, יצירתיות, חדשנות ורווחיות אישית וארגונית.     

רוצים להתייעץ עם מגשר תרבות מוסמך? השאירו פרטים

תפריט נגישות

צריכים מגשר תרבות?

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם!